Đồng chí Lê Thanh Hải chủ trì hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

Ngày 30/3, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho hơn 250 đồng chí nguyên là Thành ủy viên TPHCM và các cấp tương đương của Trung ương đang nghỉ hưu tại TPHCM.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (bìa trái) gặp gỡ, trao đổi cùng các đồng chí cách mạng lão thành tại hội nghị. Ảnh: V.Dũng

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (bìa trái) gặp gỡ, trao đổi cùng các đồng chí cách mạng lão thành tại hội nghị. Ảnh: V.Dũng

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đã trình bày quá trình hình thành, ý nghĩa, mục đích, những nội dung cơ bản của Nghị quyết và một số lưu ý trong quá trình triển khai; khẳng định, Nghị quyết Trung ương 4 là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, trong đó có sự đóng góp rất chân thành của nhiều đồng chí cán bộ cấp cao nghỉ hưu, trong đó có nhiều đồng chí đang sinh sống ở TP.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng, các đồng chí cán bộ nghỉ hưu ở TPHCM tham dự hội nghị quán triệt này là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa quan trọng để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết ở TP.

Đồng chí nhấn mạnh, khi Nghị quyết Trung ương 4 vừa mới ban hành, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân TPHCM cùng với cả nước đón nhận với sự đồng tình, nhất trí cao. Nghị quyết chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân.

Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này không làm tràn lan, Trung ương tập trung chọn 3 vấn đề đang thực sự cấp bách cần làm ngay với mong muốn tạo ra được những kết quả cụ thể, rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đó là: ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là ở cấp Trung ương đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan đơn vị.

Để triển khai Nghị quyết đạt hiệu quả cao, vấn đề đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu ở TPHCM phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung của Nghị quyết. Đặc biệt là về tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp, xác định những việc cụ thể cần làm, tạo sự thống nhất và quyết tâm cao, thấy rõ trách nhiệm của mình, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách. Đồng thời lưu ý trong quá trình thực hiện Nghị quyết, TPHCM sẽ làm nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, không nóng vội. TPHCM quyết không để rơi vào trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến được tình hình; TPHCM gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đảm bảo an sinh xã hội ở TPHCM.

Đồng chí Lê Thanh Hải cũng nhấn mạnh, trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các tổ chức Đảng và đảng viên ở TPHCM phải dựa trên nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, không chủ quan, quy chụp, xen lẫn động cơ cá nhân, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Hoàng Quân báo cáo một số tình hình thực hiện kinh tế – xã hội TPHCM trong quý 1/2012 và nhiệm vụ trong năm 2012.

Theo(hcmcpv)